Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 30/07/2012 09:53

Tống triều sửa soạn xâm lăng
Đã nghe Đại Việt san bằng hai châu
Lý Thường Kiệt đi tới đâu
Điếu dân, phạt tội, dần thâu cảm tình
Hai đường thủy bộ lui binh
Năm sau quân Tống xuất chinh báo thù
Chiêm Thành, Chân Lạp hợp vô
Tưởng rằng xóa sạch cơ đồ nước ta
Lý Thường Kiệt – một đấu ba
Chặn sông Như Nguyệt, máu pha dòng hồng
Thần thơ, quân sĩ nức lòng
Lòng dân vách sắt thành đồng khó lay
Dặm trường ngựa chiến mù mây
Ánh gươm là chớp, cờ bay là rừng
Vây trước mặt, đập sau lưng
Chiêm tan thành quách, Tống ngưng quân hồi
Lý Thường Kiệt, bảy mươi rồi
Chinh Tây phạt Bắc, sức trời mới tan
Ta cùng vua Tống hòa đàm
Đổi tù, đất chiếm trả hoàn nước ta
Bắc, Nam hai nước thông hòa
Sáu ba tuổi thọ, vua đà quy tiên


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010