Biển đêm giương mắt ngó
em xuống biển trần truồng
vòng hông hoang ánh bạc
như thuỷ thần rung chuông

Anh đứng che đầu gió
tóc bay vào biển đêm
thuỷ thần đưa tay vẫy
biển rì rào ngợi khen

Chỉ có biển và em
cùng hát lời ân ái
ngực tròn như đồi trăng
thả ánh vàng xuống đáy

Biển mênh mông đầy tràn ...