Phơi mặt trong nắng buổi sáng
thuyền rẽ sóng mát rượi
cảm giác khoả thân

Xanh biếc đường chân trời
đàn chim bay
hướng đền những khu vườn hoa trái

Giọng hò trên sông uốn lượn
như cá bơi
đưa đẩy mái chèo người con gái

Nắng tinh nghịch bò dài trên mi
nhột nhạt lũ chuồn kim cuồng quýt
viết tên anh trên những cánh bèo

Cảm giác khỏa thân đầy ắp...