Trong tôi có nhiều tôi
một tôi hay cười một tôi hay khóc
tôi cười với đám đông tôi khóc một mình
còn một tôi im lặng
một tôi là cái bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một tôi
nhiều lần ngồi nghĩ và tự hỏi
tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình