Bất chợt bình minh, bất chợt rừng.
bất chợt chim kêu và lá rung
bất chợt trời xanh và mắt biếc
bất chợt thời gian cuống quýt ngừng

Bất chợt sông im và cỏ mượt
lá lơ ngơ lá giữa từng không
ta lơ ngơ bước mà không bước
bất chợt rừng nghiêng ánh mắt trong

Bất chợt tình yêu từ ngọn cỏ
như bướm theo đàn bay nhấp nhô
lá đợi chờ ai mà lá đỏ
rừng đợi chờ ta, bát ngát mơ

Bất chợt con đường trơn trợt ướt
ngừng lại mà nghe tiếng thác reo
ước ta bất chợt là con bướm
đậu giữa rừng cây
bất chợt
yêu...