Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/01/2022 09:36, số lượt xem: 51

Hoa bay bay vào miền hiu quạnh
Ta lặng nhặt những kỷ niệm vương
Ấy áo ai cuốn về thiên cổ
Ta thả vội trọn dòng thu hương

Hoa ơi hay cứ rơi thế nhé
Ai biết lòng ai ngóng lại chờ…

2/11/2021.