14.00
Đăng ngày 25/01/2022 09:31, số lượt xem: 45

Có một ngày nắng rớt
Nhỏ vàng vào tán tre
Bước chân qua ngõ cũ
Nhớ ai chưa buồn về.

Có một ngày ta biết
Tình này chỉ đơn phương
Vẫn mong người sẽ biết
Trái tim này tiêu tương.

Có một ngày mưa tới
Khóc hoài một cơn ngâu
Ta cầm lòng chẳng đặng
Nhỏ giọt xuống sông sầu.

Có một ngày như thế
Thì thôi em đừng về
Để mốt mai ta nhớ
Khóc người tình Lan Khuê…

18/10/2021.