Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/03/2022 22:15, số lượt xem: 54

Giòng lệ hoen sầu
Từng giọt lách lau
Mảnh trời trôi mau
Ai đưa tay giữ?

Em về một thuở
Trách phận con tằm
Em về xa xăm
Ai đưa tay giữ?

Xoải từng ngón nhỏ
Níu dài áo hoa
Em đã đi xa

Anh đưa tay giữ.

22/2/2022.