Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 06:40

Chúng ta đi vào niềm vui
như đi vào cõi chết
Rực rỡ lần cuối cùng

Những bông hoa biết mình phải nở
Vì một đức tin

Không, không còn ai đêm đêm
Nói những câu chuyện vô nghĩa, mơ những điều vô lý
Đời chích đau kiến lửa

Những bông hoa biết mình phải nở
Rực rỡ lần cuối cùng


Tuesday July 10, 2007 - 09:48am

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=6094