15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
37 bài thơ
Tạo ngày 04/11/2010 21:30 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/07/2016 15:16 bởi hongha83
Phạm Thận Duật 范慎遹 (1825-1885) là danh thần đời Tự Đức, tự Quan Thành 觀成, quê ở xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, nay là huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Năm Nhâm Tý (1852), ông đỗ cử nhân, từng làm Thượng thư bộ Hộ, kiêm quản Quốc tử giám. Năm Tân Dậu (1881), ông được cử làm Phó tổng tài Quốc sử quán khảo duyệt bộ Việt sử thông giám cương mục. Khi Pháp chiếm thành Hà Nội, ông là một trong nhóm đại diện triều Nguyễn ký hàng ước Patenôtre (1884). Năm Ất Dậu (1885), sau khi đi sứ Thiên Tân về, ông cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi xuất bôn kháng Pháp. Bị Pháp bắt, ông bất khuất, không chịu đầu hàng vì thế Pháp đưa ông xuống tàu đày sang châu Phi, giữa đường ông mất, xác bị vất xuống biển, (khoảng ngày 6 tháng 9 năm 1885). Tên ông được Thành phố Hà Nội đặt thành tên phố vào tháng 6…

 

 1. Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 1
  1
 2. Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 2
  1
 3. Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 3
  1
 4. Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 4
  1
 5. Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 5
  2
 6. Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 6
  1
 7. Hạ nội các thị lang Nguyễn Phức mông tư tặng phụ mẫu
  1
 8. Hạ song Trần chế phủ
  1
 9. Hữu cảm phục hoàn Bắc quan
  1
 10. Nghĩ bản thôn vãn Đông Dương tiên sinh
  1
 11. Nghĩ bản tổng vãn Phượng Trì Phong ông
  1
 12. Nghĩ huyện hội Côi Trì vãn án sát quan
  1
 13. Nghĩ tổng hội vãn Đông Dương tiên sinh
  1
 14. Nguyên nhật chí hỷ
  3
 15. Phụng hoạ ngự chế “Kỷ Mão nguyên nhật”
  2
 16. Phụng tiễn nguyên thự đốc đại nhân thượng kinh chi hành
  1
 17. Thiếp công đường (Như nhất phương châm xử thế)
  1
 18. Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 1
  1
 19. Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 2
  1
 20. Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 3
  1
 21. Tự vịnh
  1
 22. Vãn bản ấp bà chánh
  1
 23. Vãn Bắc Ninh tổng đốc Bùi
  1
 24. Vãn Chưởng ấn quan nguyên vãng Quảng Trị tra nghi án vị thanh
  1
 25. Vãn đình nguyên La Ngạn Đỗ Huy Liêu phụ tang
  1
 26. Vãn Đông Dương tiên sinh
  1
 27. Vãn hậu nho ông
  1
 28. Vãn hình bộ biện lý Đinh Nho Điển
  1
 29. Vãn lại tham Bùi Quan phu nhân
  1
 30. Vãn nguyên Bắc Ninh đốc học hưu trí Hữu Thanh Oai Đoàn
  1
 31. Vãn Nguyễn Lâm phò mã
  1
 32. Vãn nguyên Thanh phiên Phạm thế huynh phu nhân
  1
 33. Vãn Nộn Khê tú Bùi phụ tang
  2
 34. Vãn Phượng Trì Dực Thiện Vũ mẫu tang
  1
 35. Vãn Thổ Tang cai tổng mẫu tang
  1
 36. Vãn Trà Tu tú tài lão tiên chủ
  1
 37. Vịnh cái nồi đồng