Mấy độ cấp lương cho trở lại, vườn Đào động hươu về, tự thấy vô cùng hoan lạc
Sáng nay cưỡi chim hạc bay đi, tiếng sáo kèn đưa tiễn, quả tình chẳng nhẫn tâm nghe

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)