Già làng vẫn an khang, cuối đời goá bụa không hờn oán
Anh cả bệnh chưa khỏi, một chiều nhắm mắt đáng thương sao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)