Tâm sự giữa trời xanh ngày rộng, quang minh chính đại
Tinh thần nêu núi thẳm mây cùng, thương cảm thê lương

Vua bảo, không phải khuất phục phỉ, không phải xuất chinh, cũng đủ đánh giá được
Thầy vốn là người có kỳ tài, vốn có anh khí, nên tạo hoá ghét ghen

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)