奉和御製己卯元日

萬安宮裡吉祥羅,
天子知年樂意多。
桃果三千看再熟,
韶葩九十慶初和。

 

Phụng hoạ ngự chế “Kỷ Mão nguyên nhật”

Vạn an cung lý cát tường la,
Thiên tử tri niên lạc ý đa.
Đào quả tam thiên khan tái thục,
Thiều ba cửu thập khánh sơ hoà.

 

Dịch nghĩa

Điềm lành muôn phần yên ổn đã bày rõ nơi cung cấm
Đấng Thiên tử khai bút năm mới, nhiều ý tứ vui
Xem quả đào tiên ba nghìn năm lại chín
Mừng chín chục thiều quang mới đem lại khí hoà


Nguồn: Phạm Thận Duật - cuộc đời và tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 1989

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Trong cung điềm tốt khắp nơi nơi
Khai bút vua ta ý cực vui
Đào quả ba nghìn nay lại chín
Thiều quang chín chục chớm xuân tươi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Điềm tốt trong cung toả khắp nơi,
Nhà Vua khai bút ý toàn vui.
Ba nghìn năm lại xem đào chín,
Chín chục thiều quang sinh khí hồi.


Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thuật hoài (Dịch thơ danh nhân họ Phạm), NXB Hội nhà văn, 2021
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời