Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (15 bài)
Tạo ngày 11/04/2020 19:20 bởi tôn tiền tử
Phạm Thấu người làng Hoàng Mai, là con út của quan Đông các hiệu thư Phạm Công Thế, thi đỗ cao, nhưng sau cha bị xử tử (năm 1738) vì tham gia cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Mật thì ông không được dùng nữa, trở nên sống buông thả, rượu chè be bét, đuổi vợ con rồi rong chơi khắp đó đây, cuối đời không rõ ra sao. Tiểu truyện về ông được chép trong sách Tang thương ngẫu lục của Phạm Đình Hổ.