Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2009 03:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/10/2009 03:24

Tạo hoá khen thay khéo vẽ vời
Dạm nên một rặng núi Con Voi
Tới chầu điện ngắm quỳ khom gối
Nằm ngắm doành thanh vắt vẻo vòi
Cây biếc dưới trên che tán rợp
Mây vàng cao thấp thắng bành ngồi
Cưa mưa búa tuyết dầu dầu vậy
Xương đá lòng rêu vẫn hẳn hoi


Nguồn: Hợp tuyển thơ văn Việt Nam thế kỷ XVIII nửa đầu thế kỷ XIX, NXB Văn học, 1978