Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 08/09/2008 02:41

Nhờ trời mà chẳng nhục thanh danh
"Ngọc nát còn hơn miếng ngói lành"
Thắp ánh lửa hồng tim vẫn sáng
Dù là thất bại cũng hùng anh.