Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 06/08/2013 03:56

Thà chống gậy nhìn thẳng
Chứ không chịu gục đầu
Thà nuốt từng chén đắng
Chớ không quẳng cho nhau

Đời còn biết bao lâu
Sinh tử ai đoán trước?
Xé toạc vạn cổ sầu
Chỉ tâm ta làm được.