Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 10/07/2009 01:08

Ừ thì còn đấy chưa quên
Nhưng không nghĩ nữa để thêm bạc đầu
Từ nay gọi cách xa nhau
Xin em đừng nhắc những câu đã thề
Ái tình nhịp thở đam mê
Trao nhau xin hãy trả về với nhau
Chớ đừng giết cả đời đau
Vết thương chờ đợi ngày sau sẽ lành
Em là em!
Anh vẫn là anh!
Yêu thương đừng nhớ để thành lạ xa
Một ngày qua...
Một ngày qua...
Rồi một ngày qua...


Cali tháng 7/09