Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 01/06/2012 13:35

Rút kiếm chẻ đôi nỗi mệt lòng
Chém tan vướng bận đám rêu rong
Băm vằm cho nát điều hư giả
Rồi bẻ kiếm đi quẳng giữa dòng.