Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 15/05/2011 12:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tịnh Mạc vào 17/05/2011 20:35

Phật đản sanh phúc thay thế giới
Dạy đạo thiêng thoát cõi trầm luân
Sống lành xả kỷ tu thân
Vượt qua khổ hải dừng chân Niết Bàn
Bước bảy bước sen vàng thơm ngát
Cội bồ đề đại giác Thích Ca
Chúng sinh thập loại ta bà
Nương theo đuốc tuệ thoát xa tội lầm.


Phật Đản Phật Lịch 2635