Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 09/09/2008 03:49

Thoáng nhớ người xưa thấy chạnh lòng
Mà người xưa ấy nhớ ta không?
Hai tay lần giở trang thơ cũ
Nếu gặp lại nhau cũng ngại ngùng.