Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 02/10/2008 01:02

Sóng trong lòng
Lòng trong sóng
Biển trời không
Muôn gió lộng

Mặt trời lặn
Còn lại mây
Nâng chén đắng
Đắng không say

Quên rồi nhớ
Nhớ rồi quên
Trăng chạm lá
Rơi vàng thềm.


1989