Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 07/09/2008 00:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tịnh Mạc vào 12/09/2008 02:11

Cất tiếng ca lên thật hào hùng
Biển đầy tình nghĩa núi thuỷ chung
Không xứng song toàn văn võ đủ
nhưng đời nam tử vẫn ung dung .