Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 12/09/2008 01:25

Khi tôi viết những lời sau cuối
Thương Mẹ cha vất vả một đời
Ơn trời bể đáp đền không nổi
Tâm bất tài lực cũng nhỏ nhoi

Khi tôi viết những lời đã cuối
Nợ biết bao ân nghĩa tình thâm
Thác ghềnh lắm đôi chân mệt mỏi
Mà mãi còn chí khí thanh âm

Yêu tất cả tháng năm qua đó
Dù chua cay nghiệt ngã xót đau
Là dũng tướng trận đời gian khổ
Với niềm tin không thể bạc màu

Nhận cũng lắm cho đi cũng lắm
Còn chi không một nắm hình hài
Giọt nước mắt nào còn nóng ấm
Ai vì mình mà khóc ngày mai?

Khi tôi viết những lời kết cuối
Gom lại đầy đôi gánh yêu thương
Sinh không hối tử càng bất hối
Trái tim kia vinh thắng vô thường.