Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 23/08/2013 02:54

Sẽ đến lúc mày cũng thành ngon
Không!
Ít ra mày cho tao đỡ đói
Nói thật nhé, lời tao muốn nói
Tao chán ghét mày!
Như chán ghét đời nay
Tao chỉ có hai tay
Phải ôm giữ biết bao nhiêu thứ
Ừ,quẳng gánh lo đi tao biết chứ
Nhưng cái khổ của mình tao chẳng thể quẳng cho ai
Ghét cái mặt mày vẫn phải gặp mày sáng mai
Chẳng cần nói goodbye
Có khi tối mai vẫn gặp

Sẽ đến lúc mày cũng thành ngon
Không !
Ít ra mày giúp cho tao đỡ đói.


Newyork 2013