Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 11/10/2008 00:33

Thù thì chẳng nhớ oán thường quên
Ân khắc vào tim nghĩa đáp đền
Khắc kỷ dũa rèn quen nếp sống
Tu thân luyện học quyết vươn lên
Giang tay đón lấy đời thanh đạm
Nhắm mắt làm ngơ sự hão huyền
Giữ mãi vầng trăng vằng vặc ấy
Cho hồn thi sĩ mãi bình yên.