Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 26/06/2010 04:32

Đã qua bao những đêm dài
Giật mình kia sợi tóc mai bạc dần
Giật mình đâu bóng tình thân
Giật mình chẳng thấy dấu chân hẹn hò
Giật mình cho những âu lo
Giật mình xua một chuyến đò lặng trôi
Giật mình tay trắng như vôi
Giật mình còn một mình tôi một mình.


Sacramento, CA
Tháng 6/2010