Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 19/01/2010 18:34

Nhẹ chút ân tình với cỏ hoa
Hồn thôi tưởng nhớ gió mây xa
Tôi còn đi mãi trong sương tuyết
Ngày tới ngày tháng nữa lại qua

Nhìn vào phiến đá bóng hình soi
Cả một thời gian đã qua rồi
Trong biến động kia tìm vô định
Mãi cuộc đời cũng chỉ cuộc chơi

Cuộc chơi rồi cũng sẽ tàn nhanh
Tay chắp tịch nhiên nét lặng thành
Kệ mặc cõi sầu tu với tục
Trần mi nhẹ khép gió trăng thanh.


1/2010