Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 23/09/2008 22:10

Cánh chim bay
Cánh chim bay
Này chim
Mây trắng kìa

Cánh chim bay
Trong nắng chiều
Trong đêm khuya
Tìm mây trắng
Tìm bay

Cánh chim kia
Cánh chim kia
Sao chẳng về?
Còn bay

Cánh chim hoang
Sông núi lang thang
Đâu tiếng buồn
Vọng vang...