Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 21/08/2009 03:37

Bạn thân tôi ở đâu?
Trên bước đường sương gió
Hồn chao trong nỗi nhớ
Tâm sự chờ trao nhau

Bạn thân tôi còn không?
Khi tóc dần hoá trắng
Đếm bao là cay đắng
Chở đầy một dòng sông

Bạn thân tôi là ai?
Giữa những điều xảo trá
Bao người xa lạ quá
Đổ bóng chiều trên vai

Bạn thân tôi là ai?