Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 11/11/2008 00:55

Chia với nhau hơi thuốc
Chỉ còn một nửa thôi
Lặng nhìn về phía trước
Chẳng thể nói nên lời.

Ta gọi nhau là bạn
Cùng chia sớt ngọt bùi
Niềm vui hay khổ nạn...
Cũng gọi về chia đôi.

Rồi nay anh ra đi
Tôi cũng không ở lại
Đời hợp tan có gì
Biết xa là xa mãi.

Chia với nhau hơi thuốc
Còn một nửa sắp tàn
Thôi hãy nhìn phía trước
Chí anh hùng quan san.


Để nhớ về một người bạn, cùng những người bạn thân, rất thân.

2003