Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 02/03/2016 07:11

Không thấy mây trời trong mắt nhau
Làm sao đợi được những ngày sau
Nắng Xuân ở lại bên đời ấy
Đông đã dành ta tuyết bạc đầu

Phải hiểu phận mình chẳng lạ chi
Phải hay duyên số có ra gì
Phải quen nhặt lá mùa Thu trước
Còn nhớ thương nhưng phải bước đi.


Orange County 2/2016