Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 09/12/2012 16:05

Cũng muốn dọn cho đường bằng phẳng
Mà đồi cao sỏi đá hố sâu
Cũng mong chọn cho mình quãng vắng
Mà bán mua huyên náo bạc đầu

Tâm lực nhỏ chống chèo đâu dễ
Tay buông xuôi đôi mắt mở trừng
Nhiều khi nghĩ thấy mình cũng tệ
Dám trách gì nước lã người dưng

Quanh co lắm con đường gai góc
Có những phen phải bước giật lùi
Thấy hổ báo cùng loài rắn độc
Thấy buồn buồn chẳng thấy niềm vui

Nhưng không để mất niềm hy vọng
Mà chở che ánh lửa nhiệm màu
Không thể tắt niềm tin cuộc sống
Dù đời này có nghĩa gì đâu.


Vọng Giáng Sinh 2012