Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2009 19:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/10/2018 13:52

四時田園雜興-秋日其九

租船滿載候開倉,
粒粒如珠白似霜。
不惜兩鐘輸一觳,
尚贏糠覈飽兒郎。

 

Tứ thì điền viên tạp hứng - Thu nhật kỳ 09

Tô thuyền mãn tải hậu khai thương,
Lạp lạp như châu bạch tự sương.
Bất tích lưỡng chung thâu nhất hộc,
Thượng doanh khang hạch bão nhi lang.

 

Dịch nghĩa

Thuyền chở đầy gạo tô đợi mở kho
Từng hạt óng ả trắng như sương
Không tiếc cứ biếu hai chung nộp một hộc
Còn lại ít tấm cám để nuôi con

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Thuyền đầy thóc thuế chờ kho mở
Như ngọc, như sương, mẩy hạt tròn
Thây kệ, hai chung tăng một hộc
Chỉ còn tấm cám để nuôi con!


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đầy ắp thuyền tô đợi mở kho
Mầu sương trắng muốt hạt đều to
Hai chung một hộc thêm quà biếu
Tấm cám còn con cũng đủ no

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời