Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/04/2009 12:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/10/2018 13:52

四時田園雜興-秋日其八

新築場泥鏡面平,
家家打稻趁霜晴。
笑歌聲裏輕雷動,
一夜連枷響到明。

 

Tứ thì điền viên tạp hứng - Thu nhật kỳ 08

Tân trúc trường nê kính diện bình,
Gia gia đả đạo sấn sương tình.
Tiếu ca thanh lý khinh lôi động,
Nhất dạ liên gia hưởng đáo minh.

 

Dịch nghĩa

Sân đất mới làm phẳng như gương
Nhà nhà nhân đêm sương tạnh làm lúa
Trong tiếng cười hát nghe có sấm nhẹ
Tiếng kẹp đập lúa đến tận sang


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sân đất mới xây, mặt kính bằng,
Nhà nhà đập lúa đuổi sương thanh.
Trong tiếng cười vang dồn sấm vọng,
Một đêm chày rộn hết năm canh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nền sân vừa đắp phẳng như gương
Làm lúa thảy nhằm đêm tạnh sương
Trong tiếng hát cười ran sấm nhẹ
Thâu đêm đập kẹp tận đông hừng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời