Bụi tung hành khách mồ hôi vã
Giếng mát thơm đây cứ ghé dùng
Trước cổng hãy ngồi trên phiến đá
Giữa trưa, dưới liễu, gió lùa thông


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)