Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2008 20:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/10/2018 13:45

四時田園雜興-夏日其七

晝出耘田夜績麻,
村庄兒女各當家。
童孫未解供耕織,
也傍桑陰學種瓜。

 

Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 07

Trú xuất vân điền dạ tích ma,
Thôn trang nhi nữ các đương gia.
Đồng tôn vị giải cung canh chức,
Dã bạng tang âm học chủng qua.

 

Dịch nghĩa

Ban ngày làm ruộng, tối về xa gai,
Con cái nhà nông, mỗi người mỗi việc.
Trẻ con chưa biết cày bừa, dệt vải,
Cũng đứng bên khóm dâu tập trồng dưa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Sớm đi làm cỏ tối làm gai
Con cái nhà nông bận suốt ngày
Cháu bé chưa quen cày với dệt
Tập trồng dưa dưới khóm dâu đay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tùng

Sớm làm cỏ ruộng, tối xe gai
Con cái nhà nông bận suốt ngày
Bé quá chưa hay cày với dệt
Bãi ngoài, dưa đỗ tập trồng cây.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ngày làm cỏ, tối xe gai,
Nhà nông, con cái chẳng ai ngồi nhàn.
Bé chưa cày cuốc, dệt đan,
Tập trồng dưa giặm dưới hàng dâu xanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngày ruộng đêm đay bận đến khuya
Thông quê trai gái đảm bao nhà
Dệt cày cháu bé còn chưa biết
Cũng dưới bóng dâu học trỉa dưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Ngày làm cỏ ruộng tối xe gai,
Công việc nhà quê cả gái trai;
Bày lũ trẻ con chưa biết việc,
Học trồng tựa bóng mát bên đồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con cái nhà nông bận suốt ngày
Sáng đi làm ruộng tối xe gai
Bé con chưa biết chi cày, dệt
Đứng học trồng dưa cạnh khóm đay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Ngày vơ cỏ lúa tối ươm tơ,
Các ả nhà quê chăm việc nhà.
Cày, dệt, trẻ con chưa biế cả,
Xúm nhau bóng mát tập trồng dưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời