Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/11/2008 08:40

四時田園雜興-夏日其一

梅子金黃杏子肥,
麥花雪白菜花稀。
日長籬落無人過,
唯有蜻蜓蛺蝶飛。

 

Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 01

Mai tử kim hoàng, hạnh tử phì,
Mạch hoa tuyết bạch, thái hoa hy.
Nhật trường ly lạc vô nhân quá,
Duy hữu tinh đình giáp điệp phi.


Bài thơ tả cảnh nông thôn lúc đầu mùa hè, mơ chín vàng, mận đương xanh, lúa trổ bông trắng, cải vừa hết hoa, nhà nông đi làm từ sớm đến tối mới về nên không thấy bóng người qua lại, chỉ có bướm và chuồn chuồn lượn bay.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mơ chín ươm vàng, mận mướt xanh,
Lúa hoa trổ tuyết, cải hoa tàn.
Ngày dài không bóng người qua lại,
Chỉ có chuồn chuồn, bướm lượn quanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mơ rực vàng, hạnh mẫm xanh,
Mạch dâng bông tuyết, cải tàn mùa hoa.
Ngày dài, nhà chẳng người qua,
Chỉ còn chuồn, bướm bay ra bay vào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời