12.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Xuân Sơn (47 bài)
- Trương Nam Chi (67 bài)
- Vũ Thị Huyền (33 bài)
- Nguyễn Đình Minh (78 bài)
- Y Ban (2 bài)
Tạo ngày 09/07/2020 20:21 bởi hongha83
Phạm Tấn Dũng (1961-) là nhà thơ, quê ở Gò Nổi, làng Bảo An, Điện Bàn, Quảng Nam. Hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam. Có thơ in chung trong nhiều tập sách.

Tác phẩm:
- Phía sóng (thơ, NXB Văn học, 2008)
- Nhật ký gió cuốn (thơ, NXB Văn học, 2018

 

Nhật ký gió cuốn (2018)