Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 03:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 13:37

巡視真登州

天開地闢三江路,
奇絕茲遊我未曾。
徼外百蠻環古壘,
國西鉅鎮壯真登。
池為地塹石城壁,
屋似橧巢塔豆登。
欲上崑崙訪玄圃,
摶風萬里快飛鵬。

 

Tuần thị Chân Đăng châu

Thiên khai địa tịch Tam Giang Lộ,
Kỳ tuyệt tư du ngã vị tằng.
Kiểu ngoại bách man hoàn cổ luỹ,
Quốc tây cự trấn tráng Chân Đăng.
Trì vi địa tạm, thạch thành bích,
Ốc tự tăng sào, tháp đậu đăng.
Dục thướng Côn Luân phỏng Huyền Phố,
Đoàn phong vạn lý khoái phi bằng.

 

Dịch nghĩa

Trời đất mở ra lộ Tam Giang,
Ta chưa từng đi chơi tuyệt lạ như lần này.
Ngoài biên tái, những cổ luỹ bao quanh trăm tộc man,
Châu Chân Đăng to lớn, phía tây đất nước.
Ao làm hào đất, đá làm tường thành,
Nhà như chòi, tháp như âu liễn.
Muốn lên núi Côn Luân thăm cảnh Huyền Phố,
Cưỡi giá vạn dặm như chim bằng bay vút.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời đất Tam Giang mở lộ nầy,
Ta chưa du ngoạn tuyệt như vầy.
Biên cương cổ luỹ trăm man tộc,
To lớn Chân Đăng huyện phía tây.
Tường đá làm thành ao luỹ đất,
Chòi cây nhà ở tháp leo cây.
Côn Luân muốn đến thăm Huyền Phố
Cưỡi gió dặm nghìn bằng vút bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Giang trời đất đường nầy,
Ta chưa du ngoạn như vầy tuyệt luân.
Biên cương cổ luỹ trăm man,
Chân Đăng to lớn huyện làng phía tây.
Thành tường đá, luỹ đất xây,
Tháp như âu liễn chòi cây là nhà.
Côn Luân Huyền Phố thăm qua,
Dặm nghìn cưỡi gió bay xa chim bằng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lộc Nguyên

Trời chia đất mở cõi này chăng
Du ngoạn như nay tớ chửa từng
Đồi núi trập trùng che tộc rợ
Miền tây lẫm liệt rạng Chân Đăng
Sông thành hào luỹ đá như vách
Nhà tựa tò vò tháp tựa măng
Muốn tới Côn Luân, Huyền Phố hỏi
Gió nâng vạn dặm cánh chim bằng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời