再和大明國使余貴其一

桂嶺塵寰滿水流,
江雲山石竹翛翛。
愚溪鈷鉧地圖古,
青草黃龍天宇秋。
晨訪禹碑登岣嶁,
夕從嶽麓下潭州。
昔遊睽隔今頭白,
暇日珥河書滿樓。

 

Tái hoạ Đại Minh quốc sứ Dư Quý kỳ 1

Quế Lĩnh trần hoàn mãn thuỷ lưu,
Giang vân sơn thạch trúc tiêu tiêu.
Ngu Khê, Cổ Mãng địa đồ cổ,
Thanh Thảo, Hoàng Long thiên vũ thu.
Thần phỏng Vũ bi đăng Cẩu Lũ,
Tịch tòng Nhạc Lộc hạ Đàm Châu.
Tích du khuê cách kim đầu bạch,
Hạ nhật Nhị Hà thư mãn lâu.

 

Dịch nghĩa

Cõi trần thế ở Quế Lĩnh chứa chan nước chảy,
Mây trên sông, đá trên núi, trúc bát ngát.
Bản đồ của Ngu Khê, Cổ Mãng, cũ lắm rồi,
Trời Thanh Thảo, Hoàng Long, đã ngả về thu.
Sớm lên núi Cẩu Lũ, thăm bia vua Vũ,
Tối từ Ngạc Lộc xuống đất Đàm Châu.
Chuyến đi chơi trước đã cách xa lắm, nay đầu đã bạc,
Trên sông Nhị những ngày thư thả, sách đầy lầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế Lĩnh cõi trần nước chứa chan,
Mây sông, đá núi ngút tre ngàn.
Ngu Khê, Cổ Mãng dư đồ cũ,
Thanh Thảo, Hoàng Long thu đã sang.
Cẩu Lũ lên thăm bia Vũ sớm,
Đàm Châu từ tối Ngạc qua đàng.
Đã lâu chuyến trước nay đầu bạc,
Thư thả Nhị Hà sách ngập trang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước vùng Quế Lĩnh chứa chan,
Mây sông, đá núi tre ngàn ngút mây.
Ngu Khê, Cổ Mãng cũ thay,
Hoàng Long, Thanh Thảo, thu nay về rồi.
Thăm bia Cẩu Lũ, Vũ thôi,
Tối từ Ngạc Lộc qua đồi Đàm Châu
Bạc đầu chuyến trước đã lâu,
Nhị Hà thư thả đầy lầu sách thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời