Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 11:15

山行其二

平生最慕僻居州,
今日還同馬少遊。
官似太蒼一梯米,
事如玉峽少安流。
歲時京國塵侵鬢,
風雨家山書滿樓。
欲寫封書獻天子,
乞還田里肯從不?

 

Sơn hành kỳ 2

Bình sinh tối mộ tịch cư châu,
Kim nhật hoàn đồng mã thiếu du.
Quan tự Thái Thương nhất đễ mễ,
Sự như ngọc hiệp thiếu an lưu.
Tuế thời kinh quốc trần xâm mấn,
Phong vũ gia sơn thư mãn lâu.
Dục tả phong thư hiến thiên tử,
Khất hoàn điền lý khẳng tòng phầu?

 

Dịch nghĩa

Bình sinh rất thích châu hẻo lánh này,
Hôm nay lại cùng nhau cưỡi ngựa đi chơi.
Quan chức như hạt cỏ gạo ở kho Thái Thương,
Công việc như giòng nước ít khi dừng trong eo ngọc.
Chốn kinh kỳ bao năm tháng, bụi điểm mái tóc,
Căn nhà trên núi trong gió mưa, sách vẫn đầy lầu.
Muốn viết phong thư dâng lên vua,
Xin về ruộng đồng biết vua có thuận không?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Sinh thời chỉ thích chốn này thôi,
Núi vắng nay cùng giong ngựa chơi.
Quan tước một thời như mộng ảo
Việc công suốt kiếp chẳng hề ngơi,
Kinh kỳ nhuốm bụi, hoa râm tóc,
Lầu núi sách đầy, mưa gió phơi
Muốn viết thư xin thiên tử xét,
Điền viên lui bước trọn vui đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh vốn thích châu xa này,
Cưỡi ngựa cùng nhau du ngoạn đây.
Quan chức một thời như hạt cỏ,
Việc công giòng nước chảy luôn ngày.
Năm tháng kinh kỳ đầu bạc tóc,
Sơn trại gió mưa sách vẫn đầy.
Muốn viết phong thư dâng chúa thượng
Xin về vườn ruộng biết cho ngay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh vốn thích châu này,
Dạo chơi cưỡi ngựa cả ngày nơi đây.
Thái Thương hạt cỏ quan nầy,
Việc công giòng nước tháng ngày chảy trôi.
Kinh kỳ đầu nhuốm bạc rồi,
Gió mưa sơn trại sách thôi vẫn đầy.
Phong thư muốn viết dâng ngài,
Về vườn chúa thượng có hài lòng không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hẻo lánh nơi nầy thật thích thay,
Cùng nhau cưỡi ngựa dạo hôm nay.
Chức quan bé nhỏ nào coi trọng,
Công việc liên miên chẳng hẹn đâu.
Năm tháng thành đô đầu phủ bụi,
Gió mưa nhà núi sách đầy lầu.
Muốn dâng chúa thượng lên tờ sớ,
Xin được về quê nguyện đã lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời