Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 03:08

過黃龍洞

鴉浦潮頭蛺石風,
高帆千丈過黃龍。
溶溶一水玻璃碧,
玉立千峰更萬峰。

 

Quá Hoàng Long động

Nha Phố triều đầu Hiệp Thạch phong,
Cao phàm thiên trượng quá Hoàng Long.
Dung dung nhất thuỷ pha lê bích,
Ngọc lập thiên phong cánh vạn phong.

 

Dịch nghĩa

Trên làn sóng Nha Phố, trước ngọn gió Hiệp Thạch,
Buồm cao ngàn trượng qua động Hoàng Long.
Mênh mông bát ngát trong biếc như pha lê,
Muôn vàn ngọn núi đứng sừng sững như những viên ngọc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Gió Hiệp Thạch, sóng bến Nha,
Cánh buồm muôn trượng vượt qua động Hoàng.
Mênh mông nước biếc đầy tràn,
Núi cao sừng sững muôn ngàn ngọn trơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nha Phố sóng đùa non Hiệp gió
Buồm cao muôn trượng vượt Hoàng Long
Pha lê sắc biển mênh mông nước
Muôn núi ngàn non tựa ngọc xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiệp Thạch gió triều đùa phố Nha,
Buồm cao muôn trượng động Hoàng qua.
Mênh mông trong vắc pha lê biếc,
Sừng sững muôn vàn non ngọc loà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng đùa Hiệp Thạch phố Nha,
Buồm cao muôn trượng lướt qua động Hoàng.
Mênh mông trong vắc nước tràn,
Non cao sừng sững như tràng ngọc xinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời