Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 08:26

諒山道中

忝總兵權登將壇,
朔方有事敢辭難。
千重雲擁丘門驛,
萬里天迴公母山。
宇宙指揮旗欲動,
關山掃蕩角初寒。
斯行不用藩中物,
挈取祿州諸峒山。

 

Lạng Sơn đạo trung

Thiểm tổng binh quyền đăng tướng đàn,
Sóc phương hữu sự cảm từ nan.
Thiên trùng vân ủng Khâu Môn dịch,
Vạn lý thiên hồi Công Mẫu san.
Vũ trụ chỉ huy kỳ dục động,
Quan san tảo đãng giốc sơ hàn.
Tư hành bất dụng phiên trung vật,
Khiết thủ Lộc Châu chư động san!

 

Dịch nghĩa

Thẹn mình giữ chức tổng binh bước lên đài tướng,
Phương bắc có biến, đâu dám từ chối khó khăn.
Mây ngàn trùng hộ vệ cửa Khâu Ôn,
Trời vạn dặm quay về núi Công Mẫu.
Chỉ huy vũ trụ, ngọc cờ sắp phất lên,
Quét dọn quan san, tiếng tù và bắt đầu lạnh.
Chuyến đi này không dùng đồ vật các bản,
Mà lấy ngay từ các động ở Lộc Châu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đài tướng thẹn chỉ huy binh,
Phương bắc biến đâu từ chiến chinh.
Mây cửa Khâu Ôn xa hộ vệ,
Trời xa Công Mẫu quay về kinh.
Chỉ huy vũ trụ cờ sắp phất,
Quét dọn quan san còi nín thinh.
Chuyến vượt không dùng đồ các bản,
Lấy từ các động Lộc Châu mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Thẹn tướng tổng binh lúc thượng đàn
Bắc phương có biến chẳng từ nan
Khâu Ôn mây biếc giăng muôn lớp
Công Mẫu trời xanh trải ngút ngàn
Cờ quạt chỉ huy bầu vũ trụ
Tù và càn lướt cõi quan san
Chuyến đi không lấy đồ dân bản
Trong động Lộc Châu đã sẵn sàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên đài tướng thẹn điều binh,
Khó khăn phương bắc chiến chinh khó từ.
Khâu Ôn hộ vệ cửa xa,
Quay về Công Mẫu trời xa kinh vàng.
Chỉ huy cờ sắp phất ngang,
Tù và vắng lạnh quan san quét rồi.
Không nhờ các bản đón mời,
Chỉ trông các động cùng người Lộc Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời