和大明使余貴其三

三十年前過建康,
秋風萬里一征艎。
六朝人物鍾山在,
百戰關河江水長。
鐵甕石頭惟夜月,
烏衣朱雀指斜陽。
大明今日都江左,
胡運危亡漢運昌。

 

Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 3

Tam thập niên tiền quá Kiến Khang,
Thu phong vạn lý nhất chinh hoàng.
Lục triều nhân vật Chung Sơn tại,
Bách chiến quan hà Giang thuỷ tràng (trường).
Thiết Úng, Thạch Đầu duy dạ nguyệt,
Ô Y, Chu Tước chỉ tà dương.
Đại Minh kim nhật đô Giang Tả,
Hồ vận nguy vong Hán vận xương.

 

Dịch nghĩa

Ba mươi năm trước đây, đã qua đất Kiến Khang,
Trong gió thu, một con thuyền đi muôn dặm.
Những nhân vật Lục triều đâu, núi Chung Sơn vẫn còn đó,
Nơi cửa ải qua trăm trận đánh vẫn như nước sông Giang chảy hoài.
Thành Thiết Úng, núi Thạch Đầu duy còn ánh trăng,
Ngõ Ô Y, cầu Chu Tước chỉ còn ánh chiều tà.
Nay Đại Minh đóng đô ở Giang Tả,
Vận người Hồ suy vong, vận người Hán hưng thịnh.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Kiến Khang năm trước vẫn mơ màng,
Muôn dặm con thuyền thuận gió sang.
Nhân vật sáu triều ghi đỉnh núi,
Quan hà trăm trận suốt Tràng Giang.
Thạch Đầu, Thiết Úng, trơ trăng lạnh
Châu Tước, Ô Y, lạt bóng vàng.
Giang Tả, Đại Minh nay vững chãi,
Hồ suy, Hán thịnh việc không thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba chục năm xưa đến Kiến Khang,
Gió thu muôn dặm một thuyền sang.
Lục triều nhân vật Chung Sơn tụ,
Trăm trận quan hà Giang Thuỷ tràn.
Thiết Úng, Thạch Đầu, trơ ánh nguyệt,
Ô Y, Chu Tước ánh chiều vàng.
Đại Minh đóng đô nay Giang Tả,
Hán thịnh, Hồ suy vận khó bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm trước Kiến Khang,
Gió thu muôn dặm thuyền sang một lần.
Lục triều ghi núi cổ nhân,
Quan hà trăm trận Trường Giang chảy hoài.
Thạch Đầu, Thiết Úng, trăng soi,
Ô Y, Chu Tước lẻ loi chiều về.
Đại Minh Giang Tả đô kỳ,
Hồ suy Hán thịnh, vận khi khó bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời