舟中即事

仕宦三朝備省官,
蒼頭白髮未還山。
焚香坐對珥河月,
惆悵煙溪峽石間。

 

Chu trung tức sự

Sĩ hoạn tam triều bị sảnh quan,
Thương đầu, bạch phát vị hoàn san,
Phần hương toạ đối Nhị Hà nguyệt,
Trù trướng yên khê Hiệp Thạch gian.

 

Dịch nghĩa

Làm quan nơi cung cấm trải suốt ba triều vua,
Đầu xanh đã bạc chưa được về núi.
Đốt hương ngồi ngắm trăng giòng sông Nhị,
Bồi hồi tưởng nhớ đến suối mây vùng Hiệp Thạch.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ðường quan trải mấy triều vua,
Bạc đầu, Hiệp Thạch non xưa chửa quày.
Nhị Hà theo khói hương bay,
Ngắm trăng thương nhớ suối mây quê nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Cung cấm ba triều vẫn cảnh quan,
Đầu xanh đã bạc chửa hoàn san.
Đốt hương ngồi ngắm trăng sông Nhị,
Mây nước quê nhà những vấn vương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Làm quan cung khuyết ba triều rồi,
Bạc đầu, non cũ vẫn xa xôi.
Đốt hương buồn ngắm trăng sông Nhị,
Suối mây Hiệp Thạch nhớ chơi vơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cung cấm làm quan đã mấy triều
Đầu xanh đã bạc chửa về hưu
Bên sông hương đốt nhìn trăng sáng
Hiệp Thạch mây vờn nhớ hắt hiu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cung khuyết ba triều trải chức quan
Đầu xanh hoá bạc chửa về non
Đốt hương ngồi ngắm trăng sông Nhị
Mây nước tình quê quyện mộng hồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan nơi cung cấm ba triều vua,
Đã bạc đầu xanh chưa chịu hưu.
Ngồi ngắm đốt hương trăng bến Nhị,
Suối mây Hiệp Thạch tưởng người xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời