題報天塔

鎮壓東西鞏帝畿,
巋然一塔獨巍巍。
山河不動擎天柱,
今古難磨立地錐。
風擺鐘鈴時應答,
星移燈燭夜光輝。
我來欲泚題名筆,
管領春江作硯池。

 

Đề Báo Thiên tháp

Trấn áp đông tây củng đế kỳ,
Khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy.
Sơn hà bất động kình thiên trụ,
Kim cổ nan ma lập địa chuỳ.
Phong bãi chung linh thời ứng đáp,
Tinh di đăng chúc dạ quang huy.
Ngã lai dục thử đề danh bút,
Quản lĩnh xuân giang tác nghiễn trì.

 

Dịch nghĩa

Trấn áp đông tây, giữ vững Kinh kỳ nhà vua,
Tháp đứng sừng sững cao trội hẳn lên.
Non sông vững chắc, nhờ cột chống trời,
Kim cổ khó mòn, cái dùi dựng trên đất.
Gió thổi vào chuông, thường phát ra những âm thanh ứng đáp nhau,
Sao đổi ngôi tựa đèn đuốc, làm đêm rực sáng.
Ta tới đây muốn dầm ngọn bút đề thơ nơi danh thắng,
Giữ cả giòng sông xuân làm nghiên mực.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Tráp áp đông tây giữ đế đô,
Hiên ngang ngọn tháp đứng trơ trơ.
Non sông vững chãi tay trời chống,
Kim cổ khôn mòn đỉnh tháp nhô.
Thỉnh thoảng gió lay chuông ứng đáp,
Đêm đêm sao xế đuốc khôn mờ.
Tới đây những muốn dầm ngòi bút,
Chiếm cả giòng sông mài mực thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trấn trị đông tây giữ kinh kỳ
Sừng sững một mình tháp uy nghi
Giang sơn bền vững nâng trời trụ
Cổ kim khó hoại cắm đất trì
Gió rung chuông nhạc liền ứng đáp
Đêm rực đuốc đèn sao băng đi
Thẫm bút đề danh nay ta đến
Sông làm nghiên mực viết thần thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trấn áp đông tây giữ đế thành
Tháp cao sừng sững giữa trời xanh
Khôn mòn đỉnh tháp trơ kim cổ
Vững chải tay trời giúp núi sông
Gió thổi chuông ngân vang sớm tối
Sao bay đuốc sáng rực đêm hồng
Sông xuân chiếm cả làm nghiên mực
Dầm bút đề thơ mới thoả lòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trấn áp đông tây vững đế kinh
Tháp cao sừng sững vượt trời xanh
Non sông vững chãi cột trời chống
Kim cổ khôn mòn trụ địa linh
Gió lắc chuông vang lời ứng đáp
Sao đêm đèn đuốc sáng lung linh
Tới đây ta muốn đề danh bút
Giữ cả giòng xuân làm mực nghinh.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông tây trấn giữ vững Kinh kỳ,
Sừng sững tháp cao trội thị uy.
Nhờ cột chống trời sông núi vững,
Dựng dùi trên đất cổ kim ghi.
Nhạc chuông gió thổi thường đền đáp,
Đêm sáng tựa đèn sao xẹt đi.
Ta muốn đề thơ nơi thắng cảnh,
Sông làm nghiên mực viết dòng thi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông tây trấn giữ Kinh kỳ,
Tháp cao sừng sững uy nghi cao vời.
Nước an nhờ cột chống trời,
Dựng dùi trên đất muôn đời còn ghi.
Gió chuông ngân đáp tức thì,
Tựa đèn đêm sáng chuyển di sao trời.
Đề thơ thắng cảnh một nơi,
Sông làm nghiên mực, tháp thời viết thơ.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Chấn trị đông tây giữ đế kỳ
Tháp cao sừng sững đứng uy nghi
Chống trời sông núi bền nhờ trụ
Đỡ đất cổ kim vững bởi chuỳ
Gió thổi khánh chuông rung ứng đáp
Đêm về sao đuốc sáng quang huy
Về đây lại muốn đề danh bút
Mài mực sông xuân viết áng thi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời