登天奇山留題其一

東潮多有好江山,
苦戀明時敢乞閒。
綠暗鶴田今再到,
雲深龍御杳難攀。
風軒水檻蒼苔古,
竹徑華蹊錦石班。
曾是先皇遊賞地,
春來愁思最相關。

 

Đăng Thiên Kỳ sơn lưu đề kỳ 1

Đông Triều đa hữu hảo giang san,
Khổ luyến minh thời cảm khất nhàn.
Lục ám hạc điền kim tái đáo,
Vân thâm long ngự liểu nan phan.
Phong hiên thuỷ hạm thương đài cổ,
Trúc kính hoa hề cẩm thạch ban.
Tằng thị tiên hoàng du thưởng địa,
Xuân lai sầu tứ tối tương quan.

 

Dịch nghĩa

Đông Triều có nhiều núi sông đẹp,
Luyến tiếc triều vua sáng suốt chẳng dám xin về sống nhàn.
Màu xanh che mộng chim hạc, nay lại đến thăm,
Mây phủ kín nơi rồng ngự, thật khó mà vin tới.
Hiên hóng gió, lan can bên giòng nước, rêu xanh mọc tự bao giờ,
Lối trúc đường hoa, đá cẩm thạch in màu loang lổ.
Đây chính là đất du thưởng của tiên hoàng,
Xuân về với nỗi buồn thường có mối liên quan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đông Triều sông núi đẹp cơ man,
Mến buổi anh minh, lọ dám nhàn.
Ruộng hạc cây xanh nay lại đến,
Xe rồng mây khuất, khó đường lên.
Luống hoa, đá gấm đà loang lổ,
Hiên gió, rêu xanh đã phủ tràn.
Đây chốn tiên hoàng thường thắng thưởng,
Xuân về, sầu cảm lại liên quan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Triều sông núi đẹp nhiều thay,
Luyến tiếc minh quân chẳng lại đây.
Nay đến cây xanh che mộng hạc,
Khó vin rồng ngự kín che mây.
Rêu xanh hiên gió nước rêu mọc,
Lối trúc đường hoa loang đá màu.
Đây chính tiên hoàng chốn thưởng ngoạn,
Xuân về liên tưởng cảm thương sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đông Triều phong cảnh đẹp muôn vàn
Luyến buổi anh minh chẳng dám nhàn
Mây khuất xe rồng đi khó tới
Cây che ruộng hạc bước lần thăm
Thuỷ đài hiên gió rêu xanh mướt
Lối trúc đường hoa đá ố bầm
Đây chốn tiên hoàng từng thưởng ngoạn
Nỗi buồn man mác lúc vào xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Triều sông núi đẹp thay,
Minh quân luyến tiếc nơi đây chẳng về.
Đến thăm mộng hạc xanh che,
Khó vin rồng ngự bốn bề kín mây.
Rêu phong hiên gió mọc đầy,
Lối tre cẩm thạch loang màu đường hoa.
Tiên hoàng đây chốn thưởng qua,
Xuân về sầu mưộn cùng hoà nhịp nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Đông Triều đẹp bởi núi cùng sông
Vua sáng dám đâu chẳng gắng công
Lá phủ muốn về nơi ruộng hạc
Mây che khôn đến chốn sân rồng
Ngoài hiên gió mát rêu xanh mọc
Lối trúc đường hoa đá cẩm chồng
Thuở trước tiên hoàng thường ngự lãm
Xuân về gợi nhớ nỗi buồn mong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời