Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ đi sứ (673)

Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 11:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 11:02

登黃樓走筆示北使侍講余嘉賓

青山疊疊圍彭城,
侵雲插漢青玉屏。
黃河滔滔浸坤軸,
跳波濺沫東南傾。
黃樓起出半天裡,
憑高一望三千里。
項王臺前落日紅,
冠軍墓上悲風起。
天荒地老古戰場,
千載英雄今已矣!
我家遠在交南頭,
手持玉節登黃樓。
摩挲石刻坡公字,
如今不負平生遊。

 

Đăng Hoàng Lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân

Thanh sơn điệp điệp vi Bành Thành,
Xâm vân sáp Hán thanh ngọc bình.
Hoàng Hà thao thao tẩm khôn trục,
Khiêu ba tiễn mạt đông nam khuynh.
Hoàng Lâu khởi xuất bán thiên lý,
Bằng cao nhất vọng tam thiên lý.
Hạng Vương đài tiền lạc nhật hồng,
Quán Quân mộ thượng bi phong khởi.
Thiên hoang địa lão cổ chiến trường,
Thiên tải anh hùng kim dĩ hỹ!
Ngã gia viễn tại Giao Nam đầu,
Thủ trì ngọc tiết đăng Hoàng Lâu.
Ma sa thạch khắc Pha công tự,
Như kim bất phụ bình sinh du.

 

Dịch nghĩa

Núi xanh lớp lớp vây quanh đất Bành Thành,
Lấn vào mây, cắm vào nền trời như bức bình phong bằng ngọc xanh.
Nước Hoàng Hà cuồn cuộn ngấm vào lòng đất,
Sóng cồn tung toé, nghiêng dốc xuống miền đông nam.
Hoàng Lâu nổi lên lưng chừng trời,
Lên cao trông suốt ba ngàn dặm.
Trước đài Hạng Vương mặt trời lặn đỏ rực,
Trên mồ Quán Quân trận gió buồn nổi lên.
Chiến trường xưa trong cảnh trời đất hoang vu,
Anh hùng ngàn xưa nay còn đâu.
Nhà ta ở tận cõi Giao Nam xa xôi,
Hôm nay cầm ngọc tiết lên Hoàng Lâu.
Sờ vào nét chữ của Pha Ông khắc trên đá,
Chuyến đi chơi này hẳn không phụ chí bình sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Thái Tôn

Bành Thành núi chất non chồng,
Lấn mây, tựa bức bình phong ngang trời.
Hoàng Hà cuồn cuộn nước trôi,
Thấm xuyên lòng đất, tung trời sóng xô.
Lầu vàng ai dựng nhấp nhô,
Suốt ba ngàn dặm cơ hồ nhìn thông.
Đài Hạng Vương bóng chiều hồng,
Mộ Quán Quân trận gió lồng bi thương.
Hoang vu sao, cổ chiến trường,
Anh hùng xưa khuất nay còn thấy đâu!
Nhà ta ở Giao Nam đầu,
Nay ta cầm ngọc tiết lên lầu ngóng trông.
Tay xoa nét chữ Pha Ông,
Chuyến đi quả chẳng phụ lòng ước mơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi xanh lớp lớp Bành Thành,
Lấn mây, bình phong ngọc xanh cắm trời.
Hoàng Hà cuồn cuộn về khơi,
Sóng cồn tung toé, dốc thời đông nam.
Lên cao trông suốt dặm ngàn
Hoàng Lâu nổi lưng chừng ngang vòm trời,
Hạng Vương đài rực mặt trời,
Quán Quân trên mộ gió buồn nổi lên.
Chiến trường hoang phế xưa nền,
Anh hùng ngày ấy chỉ tên còn truyền.
Nhà ta tận cõi Nam miền,
Hoàng Lâu ngọc tiết cầm lên đây rồi
Pha Ông nét chữ khắc lời,
Chuyến đi không uổng cả đời ước mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi xanh lớp lớp vây Bành Thành,
Bình phong ngọc lấn xanh mây trời.
Hoàng Hà cuồn cuộn về khơi,
Sóng cồn tung toé, dốc thời đông nam.
Lên cao suốt dặm ngàn trông ngóng,
Hoàng Lâu lừng lửng bóng ngang trời,
Hạng Vương đài rực sáng ngời,
Quán Quân trên mộ gió bời nổi lên.
Hoang vu chiến địa nền xưa đấy,
Anh hùng tên ngày ấy còn truyền.
Nhà ta tận cõi Nam miền,
Hoàng Lâu ngọc tiết cầm lên đây rồi
Pha Ông nét chữ lời ghi khắc,
Không uổng ước mơ đạt trong đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời